زمان انتشار: 1397/2/26 14:10:37
آزادی یک مددجو توسط خیریه معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی
گروه خیریه سایه بان زیرنظر سازمان دانشجویان معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی و با همکاری دانشکده داروسازی در فاصله کمتر از دو هفته پس از برگزاری اولین بازارچه خیریه خود، تمامی درآمد حاصل از این بازارچه خیریه را صرف آزاد سازی یک مددجو کرد.
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، حمیدرضا یزد دبیر خیریه سایبان دراین رابطه اظهار کرد: پس از تماس با ستاد دیه استان تهران و تحقیقاتی که انجام شد این گروه یک مددجوی زندانی که خانمی 61 ساله بود و به دلیل اعتیاد همسر بدهکار شده بود را برای این امر نیکو انتخاب کرده و در اریبهشت 97 تمامی درآمد حاصل از بازارچه خیریه را به حساب ستاد دیه تهران واریز و صرف آزاد سازی مددجوی ذکر شده کرد.
گفتنی است که بدهکاری این مددجو 180 میلیون ریال بوده که پرداخت این مبلغ و ازاد سازی وی با همکاری دو خیر دیگر صورت گرفت.