• مراقبت در منزل در مسیر توانبخشی مبتنی بر جامعه||||30||||اسلایدشو پژوهشی
  • اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان||||31||||اسلایدشو پژوهشی
  • بخش فیزیوتراپی مرکز سالمندی||||55||||اسلایدشو پژوهشی
  • سمینار علمی مهارت ارتباطی در محیط کار||||234||||چندرسانه ای آموزش
  • درس جراحی دوره جامع آمادگی آزمون رزیدنتی دندانپزشکی||||236||||چندرسانه ای آموزش
  • سمینار علمی مهارت ارتباطی در محیط کار||||234||||چندرسانه ای آموزش
  • درس جراحی دوره جامع آمادگی آزمون رزیدنتی دندانپزشکی||||236||||چندرسانه ای آموزش